kidem tazminatımı nasıl alabilirim

SORU

Merhaba
01.10.1999 sıgorta başlangıcım var, su an prim gün sayım 6700, kıdem tazminatımi alabilmem icin 7000 gün doldurmam yeterli mi ? Yoksa 25 yıl sigortalilik suresini doldurmak zorunda miyim ?

CEVAPLANDI 0
Vedat 3 Cevap 48 Görüntüleme

Cevap ( 3 )

 1. Merhaba, kıdem tazminatı alabilmek için yaş haricindeki diğer şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla hem 25 yılın hem de günlerin dolması gerekmekte.

  Saygılarımızla

 2. Merhaba,
  Ayni.soru için Eskisehir SGK il.müdürlüğünün cevabi aşağıdaki gibidir.

  Kurumumuzca düzenlenen “kıdem tazminatına esas” yazının dayanağı  1475 Sayılı Kanunun  14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi olup, söz konusu  kanun maddesinde yer alan :

  ” 506 Sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle, Feshedilmesi veya kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.” hükmüne istinaden 506 Sayılı Kanunun 60. Maddesine yada Geçici 81. Maddesine göre, yaş şartı hariç emeklilik için diğer şartları taşıyan sigortalıların kendi istekleriyle işten ayrılmaları halinde, işveren tarafından işveren bünyesinde geçen her tam yıl için  30 günlük ücreti mukabilinde kıdem tazminatı ödenmesi hüküm altına alınmıştır. Bu bağlamda kurumumuzca kıdem tazminatına esas yazının düzenlenebilmesi için kurumumuza  “kıdem tazminatına esas yazı” almak için başvuran sigortalıların;

            – 08.09.1999 tarihinden önce sigortalılık başlangıcının olması,

            -15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim gününü doldurması,

             –Kıdem tazminatını almak istediği işyerinde en az 1 yıllık çalışmasının olması gerekmektedir.

            –  İlk sigortalılık tarihi 08/09/1999 ve sonrası olan işçi için 25 yıl sigortalılık ve 4500 gün prim /veya/ Sigorta yılı dikkate alınmaksızın 7000 gün prim halinde kıdem tazminatı hükümlerinden faydalanabileceğiniz hususunda;

  Bilgi edinmenizi rica ederiz.

   Eskişehir SGK İl Müdürlüğü

 3. Merhaba, evet 7.000 günü doldurursanız sigortalılık süresi önemini kaybediyor.
  Keşke 1 ay daha erken sigorta girişiniz olsaydı, daha avantajlı hükümlerden faydalanabilirdiniz.

BİR CEVAP YAZABİLİRSİNİZ