Bordro geçersizliği ne demek?

SORU

Kolay gelsin değerli danışmanım, geçtiğimiz aylarda SGK defter ve belgelerimizi inceledi, 4 aya ait ücret ödeme bordrolarımız imza eksikliğinden dolayı geçersiz sayılarak tarafımıza idari para cezası uygulanmış, bunun yasal bir dayanağı var mıdır? Nereye dava açabiliriz?

CEVAPLANDI 0
Özenler Ltd Şti 1 Cevap 122 Görüntüleme

Cevap ( 1 )

 1. Merhabalar, sigortalılar için düzenlenen ücret ödeme bordrolarında eğer ücret ödemeleri elden yapılıyor ise mutlaka bütün işçilerin imzalarının eksiksiz olarak yer alması gerekmektedir.

  Bunun yasal dayanağı, 5510 sayılı Kanunun 102. maddesinin e bendinin 5 numaralı alt bendidir. Bu bentte şu hüküm yer almaktadır:
  “İşverenler tarafından ibraz edilen aylık ücret tediye bordrosunda; işyerinin sicil numarası, bordronun ilişkin olduğu ay, sigortalının adı, soyadı, sigortalının sosyal güvenlik sicil numarası, ücret ödenen gün sayısı, sigortalının ücreti, ödenen ücret tutarı ve ücretin alındığına dair sigortalının imzasının bulunması zorunludur. Belirtilen unsurlardan herhangi birini ihtiva
  etmeyen (imza şartı yönünden makbuz mukabilinde veya banka kanalıyla yapılan ödemeler hariç) ücret tediye bordroları geçerli sayılmaz ve her bir geçersiz ücret tediye bordrosu için aylık asgari ücretin yarısı tutarında, idari para cezası uygulanır.”

  Yukarıdaki Kanun hükmüne istinaden tarafınıza idari para cezası uygulanmış olup maalesef yapılan işleme itiraz etme olanağı bulunmamaktadır.

  Ücretleri banka kanalıyla ödemenizi tavsiye eder çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Saygılarımızla

BİR CEVAP YAZABİLİRSİNİZ