Beskytter plasthansker mot virus?

Plasten beskytter ikke mot virus og ifbddfvc.jpg
Melahat Cengiz, en spesialist på infeksjonssykdommer og også medlem av vitenskapskomiteen i Istanbul Metropolitan Municipality, påpekte at bruken av hansker skaper en falsk følelse av sikkerhet og sa: "Det er feil å bruke hansker bortsett fra søppelsamlere eller må rengjør en skitten overflate umiddelbart."
Den tyrkiske legeforeningens (TTB) Covid-19-overvåkingsgruppe har kunngjort at bruk av hansker for å beskytte mot koronavirusepidemien vil utgjøre en risiko, bortsett fra når det er nødvendig. Melahat Cengiz, en spesialist i infeksjonssykdommer og også medlem av Istanbul Metropolitan Municipality Scientific Committee, sa: "Hansken skaper en falsk følelse av sikkerhet."
Er det feil å bruke hansker?
Ifølge nyheter fra T24; Cengiz uttalte at det ikke er noen kontroversiell situasjon angående risikoen ved bruk av hansker; "Det er feil å bruke hansker, bortsett fra de som samler søppel eller må rengjøre en skitten overflate et øyeblikk," sa han.
"VIRUSET LEVER LENGER PÅ PLASTOVERFLATER"
Infeksjonsekspert Cengiz påpekte at bruk av hansker skaper en falsk trygghet og påpekte at viruset klamrer seg til plastoverflater lenger. Cengiz sa at hansker kun skal brukes i spesielle tilfeller: «Tenk deg å bruke hansker når du går på markedet. Du går ned midtgangen. Du berører produktene du vil kjøpe mens du ser på dem. Du må akseptere fra begynnelsen at den hansken er utsatt for mikroorganismeforurensning.»
"EN MASK MÅ BRUKE I MINST 3 TIMER"
Melahat Cengiz sa at folk burde se seg selv som en potensiell smittekilde, og minnet Verdens helseorganisasjon om sin senere uttalelse om at "de burde brukes" angående masker og bemerket at antallet masker som distribueres gratis ikke er nok. Med et eksempel i Istanbul sa Cengiz at 5 masker i uken ikke ville være nok for folk som går på jobb hver dag, da en maske bør brukes i maksimalt 3 timer.
"TILLIT"
Cengiz understreket at materialer som brukes til beskyttelse aldri bør kastes på gaten og sa: "Sørg for at du kaster det du bruker."