Hvordan starte raskt? (Gjeldende metode)

generell informasjon sgkdanismanim 067

Fastboot er et verktøy som brukes til å utføre programvareoppdateringer eller tilpassede operasjoner på Android-enheter. Dette verktøyet lar operasjoner utføres ved å sende kommandoer gjennom datamaskinen som er koblet til enheten. For å bruke Fastboot, kan du følge disse trinnene:

 1. Først må du sette Android-enheten din i fastboot-modus. For å gjøre dette er det vanligvis nok å slå på enheten ved å trykke og holde inne strømknappen og volum ned-knappen sammen. "Fastboot Mode" eller "Bootloader Mode" vises på skjermen.
 2. Du trenger en datamaskin eller bærbar datamaskin der du kan kjøre fastboot-kommandoer. Du må laste ned og installere de riktige Android-plattformverktøyene for operativsystemet ditt.
 3. Etter å ha installert Android Platform Tools på datamaskinen din, kan du kjøre fastboot-verktøyet ved å skrive inn fastboot-kommandoen i terminalen eller ledeteksten.
 4. For at Fastboot-verktøyet skal fungere, må USB-feilsøkingsmodusen til enheten være aktivert. Du kan sjekke om tilkoblingen er riktig opprettet ved å koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel og kjøre kommandoen fastboot devices.
 5. Etter å ha fullført alle forberedelsene, kan du utføre operasjonene dine ved å bruke forskjellige fastboot-kommandoer. Du kan for eksempel flashe et gjenopprettingsbilde med kommandoen fastboot flash recovery recovery.img eller låse opp enhetens oppstartslaster ved å bruke fastboot oem unlock-kommandoen.

Det er noen punkter du bør være oppmerksom på når du bruker fastboot-verktøyet. For det første kan en feil kommando eller handling forårsake enhetsfeil eller tap av data. Så det er viktig å være forsiktig når du bruker fastboot. I tillegg kan bruk av fastboot-verktøyet variere fra enhet til enhet, så sørg for å følge instruksjonene som er spesifikke for enhetsprodusenten eller modellen.

Fastboot-kommandoeruttalelse
boot.img boot-lightning fastbootInstallerer et spesielt oppstartsbilde på enheten din.
flash recovery fastboot recovery.imgInstaller gjenopprettingsbildet på enheten.
fastboot oem låse oppLåser opp bootloaderen til enheten.
fastboot omstartStart enheten på nytt.

Hvordan starte raskt?

Fastboot er en kommando for gjenopprettingsmodus som vanligvis brukes på Android-enheter. Ved å bruke denne kommandoen kan du utføre operasjoner som å reparere enheten din, oppdatere programvare eller utføre tilpasninger. For å bruke Fastboot, kan du følge disse trinnene:

 1. Først må du laste ned og installere Android Platform Tools (ADB) på datamaskinen din. Disse verktøyene inkluderer adb- og fastboot-filene som lar deg kjøre Fastboot-kommandoen.
 2. Etter å ha lastet ned ADB- og Fastboot-filene, aktiver USB-feilsøkingsmodus på enheten din. For å gjøre dette kan du gå til Innstillinger > Utvikleralternativer eller åpne utvikleralternativer ved å trykke på Innstillinger > Om telefonen > Byggnummer 7 ganger på rad. Deretter aktiverer du USB-feilsøking.
 3. Nå kobler du enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
 4. Åpne datamaskinens ledetekst og naviger til mappen som inneholder ADB- og Fastboot-filene.
 5. Skriv inn kommandoen "adb reboot bootloader" på kommandolinjen for å bytte til fastboot-modus. Denne kommandoen vil starte enheten på nytt i Fastboot-modus.
 6. Når enheten starter opp i Fastboot-modus, kan du bruke Fastboot-kommandoer. For eksempel kan du bruke kommandoen "fastboot oem unlock" for å låse opp enheten din.
 7. Etter at operasjonene er fullført, kan du bruke kommandoen "fastboot reboot" for å starte enheten på nytt.

Grunnleggende Fastboot-kommandoer

kommandouttalelse
Fastboot-enheterViser tilkoblede enheter.
rask flashgjenopprettingInstaller spesiell programvare på gjenopprettingspartisjonen.
fastboot flash oppstartInstallerer spesiell programvare i oppstartspartisjonen.

Hva er Fastboot?

rask oppstart er et system som brukes på Android-enheter. I det første trinnet brukes enheter i fastboot-modus til systeminstallasjoner, filoverføringer og andre operasjoner når de er koblet til datamaskinen. Fastboot er en applikasjon som er fullt integrert med Android-operativsystemet og inkluderer ulike utvikleralternativer.

Hvordan bruker jeg Fastboot?

1.  Først må du sette Android-enheten din i fastboot-modus. Dette gjøres vanligvis ved å trykke lenge på enhetens strømknapp og bruke volum opp eller volum ned-knappene. Avhengig av enhetsmodell og produsent, kan disse trinnene variere.

2.  Koble Android-enheten til datamaskinen din via USB-kabel for å sjekke om den er i fastboot-modus. Deretter åpner du en ledetekst på datamaskinen din der du kan kjøre fastboot-kommandoen og skrive inn følgende kommando:

Fastboot-enheter

3.  Hvis enheten din blir gjenkjent, betyr det at den er i fastboot-modus og at du er i gang. Nå kan du utføre forskjellige operasjoner med fastboot. Du kan for eksempel installere systembildet, starte enheten på nytt eller tilbakestille den til fabrikkinnstillinger.

Hvordan deaktiverer jeg Fastboot?

Fastboot er en gjenopprettingsmodus som brukes på Android-enheter for å utføre operasjoner som å utføre programvareoppdateringer, installere spesiell programvare eller redigere systemfiler. Noen ganger kan det imidlertid hende du må avslutte fastboot-modus. Du kan følge trinnene nedenfor for å deaktivere Fastboot.

1. Først må du slå av enheten. Trykk og hold inne strømknappen på enheten og velg deretter "Avslutt".

2. Etter at enheten er slått av, må du forhindre at enheten starter opp i Fastboot-modus ved å bruke en bestemt tastekombinasjon. Denne kombinasjonen kan variere avhengig av enhet og produsent. Vanligvis, ved å trykke på strømknappen mens du holder inne "Volum opp" eller "Volum ned"-tastene forhindrer hurtigstartmodusen fra å starte.

3. Enheten din vil starte opp normalt og gå tilbake til normal bruksmodus før den går inn i fastboot-modus. Fastboot-modus vil bli fullstendig deaktivert og enheten din vil fortsette å fungere i normal driftsmodus.

Hvis du vil gå tilbake til fastboot-modus, kan du slå av enheten og deretter slå på fastboot-modus ved å bruke en bestemt tastekombinasjon. Det er flere forskjellige metoder for å deaktivere fastboot-gjenopprettingsmodus. Enheten må slås av, og deretter må du forhindre at den starter opp i Fastboot-modus ved å bruke en bestemt tastekombinasjon. Etter at fastboot-modus er fullstendig deaktivert, vil enheten starte opp normalt og gå tilbake til daglig bruksmodus.

Metodens trinnuttalelse
en.Slå av enheten.
2.Slå på enheten mens du holder nede volum opp- og strømknappene.
3.Du vil sørge for at fastboot-modus ikke aktiveres.

Hva forårsaker Fastboot?

Hva forårsaker fastboot? Fastboot er en gjenopprettingsmodus som brukes på Android-enheter. Denne modusen fungerer uavhengig av enhetens hovedoperativsystem og brukes ofte til ting som programvareoppdateringer, feilsøking eller tilpassede ROM-er. For å bytte til rask oppstartsmodus må du slå på enheten med en spesiell kombinasjon av taster.

Enheten din i fastboot-modus lar deg koble til datamaskinen og utføre kommandolinjeoperasjoner. Denne moden lar deg låse opp enhetens bootloader, flash ROM eller kjerne, tilbakestille enheten til fabrikkstandard og utføre andre avanserte operasjoner.

Det er noen forskjellige grunner til at fastboot-modus vises. Den første av disse prøver å flashe en defekt eller inkompatibel ROM eller kjerne. Som et resultat av feil operasjon kan enheten sitte fast i Fastboot-modus. Opplåsing eller opplåsing av oppstartslasteren feil kan også føre til at enheten går inn i Fastboot-modus.