Hva er kravene for å starte et selskap i Amerika?

generell informasjon sgkdanismanim 003

Å etablere et selskap i Amerika gir muligheten til å gjøre forretninger over hele verden. Vi har samlet for deg alt du trenger i denne prosessen i denne artikkelen. Så la oss komme i gang.

Å starte et selskap i Amerika er en mulighet som ikke bør gå glipp av hvis du ønsker å få en solid plass i det globale markedet. Så hvilke trinn bør du følge i denne prosessen, hva bør du være oppmerksom på? La oss ta en titt på denne spennende reisen trinn for trinn.

Hva er fordelene med å etablere et selskap i Amerika?

Det er mange fordeler ved å starte et selskap i Amerika som kan gjøre deg til en global aktør. Her er noen viktige fordeler:

 1. Bred markedsdekning:Amerika er hjemsted for en mangfoldig gruppe forbrukere og et stort markedsområde.
 2. Juridisk beskyttelse:LLC og Corporation-strukturen beskytter dine personlige eiendeler mot forretningsrisiko.
 3. Skattefordeler:Ulike skattefordeler og insentiver er tilgjengelige, spesielt gjennom S Corporation-strukturen.
 4. internasjonal prestisje:Å eie en virksomhet i Amerika øker merkevarens troverdighet og gir internasjonal prestisje.
 5. Tilgang til finansiering:Det brede utvalget av finansieringsalternativer og investeringsmuligheter hjelper deg med å vokse virksomheten din.
 6. Det entreprenørielle økosystemet:Et innovativt gründerøkosystem gir muligheter for nettverksbygging og samarbeid.

Hva trenger du å vite for å starte et selskap i Amerika?

Det er grunnleggende trinn å følge når du starter et selskap i Amerika:

 1. Velg firmatype:Velg en selskapsstruktur, for eksempel en LLC, C Corporation eller S Corporation, som passer best til din forretningsmodell.
 2. Velg et navn og tilstand: Bestem navnet på selskapet ditt og staten der du vil etablere det. Valget av staten er viktig med tanke på beskatning, lovreguleringer og driftskostnader.
 3. Få et skatteidentifikasjonsnummer:Du må skaffe deg et EIN (Employer Identification Number) for virksomheten din.
 4. Registrer et selskap:Registrer ditt firma offisielt i den staten du ønsker.
 5. Lisenser og tillatelser:Skaff de ulike lisensene og tillatelsene som kan kreves avhengig av din type virksomhet.
 6. Åpne en bedriftsbankkonto:Åpne en egen bedriftskonto for økonomiske transaksjoner.
 7. Ansatte ansatte:Ansette ansatte til nødvendige stillinger.
 8. Økonomisk rekord:Hold orden på regnskapet og økonomien.

Hvilke typer selskaper kan du starte i Amerika?

Det er tre typer bedriftsstrukturer i Amerika:

 • LLC (selskap med begrenset ansvar): Det skiller seg ut for sin fleksible skatte- og styringsstruktur. Eierne holdes ikke personlig ansvarlig for selskapets gjeld.
 • C Corporation: Det skaper en selvstendig juridisk enhet og beskytter eierne mot selskapets gjeld. Det kan ha ulempen med dobbeltbeskatning.
 • S Corporation: Det gir skattefordeler. Fortjeneste og tap reflekteres direkte i eiernes personlige inntektsskatt.

Hvem kan starte et selskap i Amerika?

Prosessen med å etablere et selskap i Amerika er åpen for lokale og utenlandske gründere. Det er ingen krav til grønt kort eller statsborgerskap, men utlendinger må oppfylle visse lovkrav.

Bør stater vurderes når man etablerer et selskap i Amerika?

Definitivt ja. Staten du innlemmer i kan ha stor innvirkning på fremtiden til virksomheten din. Her er faktorene du bør vurdere når du velger en stat:

 1. Skatteforpliktelser:
  • Delaware:Det gir høyt personvern, lave oppstartskostnader og skattefordeler for aksjonærene.
  • Nevada:Det er ingen selskapsskatt som gir personvern til selskapseiere og aksjonærer.
  • Wyoming:Lave oppstarts- og driftskostnader, ingen selskapsskatt.
 2. Juridiske forskrifter:
  • Delaware er kjent for sine spesialiserte selskapsrettslige domstoler som hjelper til med å løse forretningsrettslige spørsmål raskt og effektivt.
 3. Driftskostnader:
  • Kostnadsforskjeller mellom stater inkluderer ting som husleie, arbeidskostnader og levekostnader.
 4. Attraktivitet for investorer og forretningspartnere:
  • Noen stater anses som mer prestisjefylte, spesielt for investorer og forretningspartnere.

Å velge en stat kan variere avhengig av forretningsmodellen din, økonomiske planer og langsiktige mål. Derfor er det viktig å gjøre en grundig research før du starter din bedrift og få hjelp av en profesjonell konsulent når det trengs.

Hvor mye koster det å sette opp en LLC i Amerika?

Å danne et LLC (Limited Liability Company) i Amerika er en foretrukket forretningsstruktur for mange gründere fordi det gir fordeler som fleksibel beskatning, beskyttelse med begrenset ansvar og en relativt enkel oppsettprosess. Imidlertid kan kostnadene ved å danne en LLC variere sterkt fra stat til stat.

Installasjonskostnader

LLC-etableringskostnader inkluderer flere forskjellige avgifter:

 • Oppstartskostnader: Avhengig av staten din, må du betale en engangsavgift for staten for å danne din LLC. Denne avgiften varierer vanligvis fra $50 til $500. For eksempel, i Illinois er LLC-formasjonsgebyret $500, mens i Kentucky er gebyret bare $40.
 • Årlige avgifter: For å holde LLC aktiv og kompatibel krever mange stater en årlig eller halvårlig avgift. Disse avgiftene varierer vanligvis fra $0 (noen stater har ingen årlig avgift) til $800. Disse avgiftene betales når du sender inn rapporter som kreves av staten og sørger for at LLC har god status.
 • Tilleggskostnader:Det kan være ekstra kostnader, for eksempel å registrere LLC-navnet ditt, skaffe virksomhetslisenser, bruke en registrert agenttjeneste og innleveringskrav i visse stater.

Kostnadsforskjeller etter stat

Kostnadene varierer etter stat. For eksempel er delstaten Montana en av de laveste kostnadsstatene for å danne en LLC. Men hvis virksomheten din ikke opererer i Montana, kan det hende du ikke kan dra nytte av denne fordelen fordi du må registrere virksomheten din i både Montana og staten du opererer i, noe som øker kostnadene.

Måter å redusere kostnadene på

Det er måter å redusere kostnadene når du danner en LLC. Du kan for eksempel bli din egen registrerte agent eller unngå formasjonstjenestegebyrer ved å danne din egen LLC. Det er også viktig å velge den staten som passer best for bedriftens behov og driftssted.

Sjekk det ut: Hvor mye penger kan du tjene på jobb og reise?

Hvilke dokumenter kreves for å etablere et selskap i Amerika?

Grunnleggende dokumenter du trenger for å etablere et selskap i Amerika:

 1. Reservasjonsdokument for kommersielle navn:
  • Bekreft at navnet du velger for virksomheten din er unikt og ikke brukes av et annet selskap.
 2. Dokument EIN (Employer Identification Number):
  • Et unikt nummer som er tildelt bedriften din for føderale skatteformål.
  • Nødvendig for å åpne forretningsbankkontoer og ansette ansatte.
 3. Avtale om organisasjon eller etablering:
  • "Organisasjonsvedtekter" for SRL, "vedtekter" for aksjeselskaper.
  • Juridiske dokumenter som definerer selskapets struktur, formål og ledelse.
 4. Virksomhetslisenser og tillatelser:
  • Ulike lisenser og tillatelser kan kreves avhengig av bransjen og stedet der virksomheten din skal operere.
  • Overholdelse av helse-, sikkerhets-, miljø- og andre bransjespesifikke forskrifter.
 5. Registrert agentkontrakt:
  • En representant som vil motta juridiske dokumenter på vegne av selskapet og håndtere offisiell kommunikasjon med staten.
 6. Personnummer eller ITIN (International Tax Identification Number):
  • For utenlandske statsborgere kreves et nummer for å få en EIN.
 7. Selskapets vedtekter (vedtekter) eller driftsavtale:
  • Den regulerer aspekter som selskapets interne funksjon, styremøter og forholdet mellom aksjonærer.

Siden hver stat kan ha sine egne krav, anbefales det at du innhenter detaljert informasjon fra den offisielle nettsiden til staten der du planlegger å etablere selskapet ditt eller fra juridisk rådgiver.

Trenger en bedrift å selge på Amazon?

Om du trenger å være bedriftseier for å selge på Amazon kan variere avhengig av landet du planlegger å selge i og dine spesifikke omstendigheter. I EU-land må du ha minst ett enkeltpersonforetak for å selge. Grunnen til dette er at inntekten som opptjenes beskattes og det kreves fakturering. I landene i Den europeiske union kan salg ikke skje uten å betale moms, det vil si uten å åpne et selskap. I enkelte land som Australia, Canada, Japan og Singapore kan du imidlertid få lov til å selge uten å opprette et selskap, opp til visse grenser.

For de som ønsker å selge på Amazon America Å eie et selskap er ikke obligatorisk i begynnelsen. Du kan også begynne å selge enkeltvis. Selgere som begynner å tjene høye inntekter rådes imidlertid til å følge de nødvendige prosedyrene for å oppfylle sine skatteforpliktelser og om nødvendig etablere et selskap. Kort oppsummert kan vi si at det er en grense.

For å bli en Amazon-selger må du opprette en selgerkonto og administrere transaksjonene dine gjennom selgerkontrollpanelet fra plattformen. Amazon tilbyr profesjonelle og individuelle abonnementsalternativer. Det profesjonelle medlemskapet er $39,99 per måned og kan være rimeligere for de med et bredt spekter av produkter. Det er ingen fast avgift for det individuelle medlemskapet, men en avgift på $0,99 belastes for hver vellykket transaksjon.

Vanlige spørsmål om å starte et selskap i Amerika

Vanlige spørsmål om å starte et selskap i Amerika er som følger:

Er det nødvendig med pass for å åpne et selskap i Amerika?

Når du setter opp en LLC i Amerika, er det ikke nødvendig å presentere dokumenter som ID eller pass i begynnelsen. Når en registrert agenttjeneste brukes til selskapsdannelse, er disse dokumentene ikke nødvendige i utgangspunktet. Imidlertid kan dokumenter som identitet eller pass kreves under bedriftstransaksjoner og når noen offisielle dokumenter (som Apostille, bekreftede kopier) må innhentes.

Hvor mange år tar det å få statsborgerskap i Amerika?

Perioden for å få statsborgerskap i USA krever generelt fem års ventetid for personer med lovlig oppholdstillatelse (Green Card). Du må være fysisk til stede i USA i minst 30 måneder (2,5 år) i løpet av denne femårsperioden. Dersom statsborgerskapssøknaden skjer gjennom ekteskap, kan denne karenstiden reduseres til tre år.

I hvilken amerikansk stat er et selskap registrert?

Selskapsdannelse kan variere betydelig fra stat til stat og avhenger av beskatning og juridiske fordeler til den foretrukne staten. Delaware, Wyoming og Florida er populære valg for inkorporering fordi disse statene tilbyr noen skatte- og selskapslover.